Hacked By Kirua Hacked By Kirua Hacked By Kirua Hacked By Kirua Hacked By Kirua Hacked By Kirua Hacked By Kirua Hacked By Kirua
 • Византијски клуб
  ПРАВОСЛАВЉЕ – ЦИВИЛИЗАЦИЈА – ТРАДИЦИЈА

  ОСНИВАЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА

 • Bynb
  In
  Oct 04, 2016
  0 Comments

  У наше време постајемо сведоци широке дискусије о цивилизацијској улози Русије и њеном месту у европској цивилизацији која у условима тектонских потреса у глобалној архитектури светског поретка поприма значај фундаменталног избора.

  Суштински предмет идеолошке полемике представља избор правца даљег развоја чија је цена преживљавање земаља и читавих народа.

  Уверени смо да је генеза цивилизацијског пространства Русије тесно повезана с источно-хришћанском цивилизацијом, Византијом, Другим Римом од кога смо примили православље које чини основу наше културе и менталитета. Утицај Византије као црвена нит провлачи се кроз нашу историју.

  Крим игра посебну улогу у руској историји, а такође, из историјске перспективе, представља јединствен регион. У далекој прошлости полуострво је било предстража Византијске империје на северном приобаљу Црног мора. За руску цивилизацију то је имало одлучујући значај с обзиром на то да је Стара Русија управо од Византије примила хришћанство.

  Концепција историјски формиране „византијске заједнице нација“ коју деле многи научници, политичари, друштвени радници, верски посленици и представници пословног света одражава у стварности постојећи феномен духовног, емоционалног и умногоме крвног сродства великог конгломерата народа источне и јужне Европе, као и Мале и Предње Азије.

  Општи принципи византијског света који чини интегрални део евроазијског света, изражени су не само кроз религију: они се распростиру и на принципе политичког, социјалног и економског уређења, у основи су сваког савременог друштва и учвршћени у менталитету његових чланова. Становништво на територијама које су некад биле у саставу Византијског царства, а касније изгубиле његов духовни код, чува висок степен комплементарности својствен народима који су сачували основ културног идентитета Византије.

  У области унутрашње политике ови принципи су оличени у схватању идентичности државе и друштва, јаке и ефикасне вертикале власти која је изграђена на основу народног суверенитета и чувар је традиционалних вредности.

  На спољнополитичком плану то је изградња дијалога између Русије и земаља ЕУ на основу заједничког цивилизацијског идентитета.

  У идеолошкој сфери истицање Русије као наследника Источно римског царства омогућује формулисање интегралне концепције идеологије руске државности која обједињује идеје једнакости и добронамерне отворености Русије ка Европи, као и њеног суверенитета у односу на Запад.

  У социјалној сфери — у схватању почетне једнакости и социјалне мобилности грађана који делују пре свега у интересу друштва у целини.

  У економској области — у поимању привреде као система за задовољење друштвених потреба.

  У области морала — у одбацивању неконтролисаног и неограниченог зеленаштва, у поштовању култа породице, принципа слободе и правичности, као и у очувању традиционалних религиозних погледа.

  У националној сфери ови принципи оличени су у симфонији коегзистенције људи најразличитијих националности и етноса, у очувању њихових језика, култура и традиција, уз међусобно духовно обогаћивање.

  Разумевање, пропагирање и учвршћивање ових непролазних вредности представља суштински задатак „Византијског клуба“.

  Пре свега потребно је дефинисати шта подразумевамо под називом „Византијски клуб“?

  Од сада, говорећи о „Византијском клубу“, имаћемо у виду неформални скуп интелектуалаца и друштвених радника, као и представника пословног света из различитих земаља које интересује историја Византијског царства и његове везе са историјом Русије и савременом светском политиком. У датом контексту дискусија о наслеђу Византије схвата се као повод за разговор о оним многобројним тачкама које зближавају, чак и обједињују, народе земаља као што су Русија, Украјина, Белорусија, Грчка, Бугарска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Румунија, Молдавија, Македонија, Грузија, Јеременија, Абхазија, Кипар и др.

  Историјска блискост поменутих земаља ствара предуслов за плодотворан дијалог, зближавање позиција и сарадњу у оквиру грађанског друштва.

  С тим у вези, стратешки задатак „Византијског клуба“, као некомерцијалне и невладине организације, представља организовање сталних јавних трибина и реализацију заједничких хуманитарних пројеката уз учешће представника наведених земаља. Увођење проучавања источно-хришћанске цивилизације у руски систем образовања важан је предуслов за јачање цивилизацијског идентитета руског друштва. На крају крајева, делатност клуба требало би да допринесе историјски оправданој интеграцији земаља и народа који се придржавају заједничких цивилизацијских принципа, као и формирању новог идеолошког погледа на свет.

  Постојање такве идеологије значиће да не само Руски свет, већ и читаво источно-хришћанско, па и шире, евроазијско цивилизацијско пространство имају историјску будућност.

  То су главни циљеви „Византијског клуба“ данас.

  српски